Academy

I och med den kraftiga utbyggnaden och ökad användning av optiska kommunikationsnät i Sverige ställs högre och högre krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. 
Att välutbildad personal arbetar i näten ser vi som en självklarhet och med satsningen på ett utbildningscenter skall vi bidra till byggnationen av robusta nät med en lång livslängd. 
Transtema Academy erbjuder längre utbildningar både internt inom koncernen samt externt riktat till våra kollegor i branschen. 

Nyheter

RSS
2018-06-14
Enklare och tydligare processer och planer ska underlätta bredbandsutbyggnaden
2018-06-01
Trafikverket får uppdrag att bidra till bredbandsutbyggnad
2018-05-23
Stora skillnader i kostnad för fiber
2018-05-23
GDPR och Transtema Academy’s kontaktregister
2018-05-07
Klart med markupplåtelseavtal mellan IP-Only och LRF
Arbeta hos oss?
Transtema Group är alltid på jakt efter bra kompetens inom projektering, design, byggnation, dokumentation, underhåll samt övriga konsulttjänster för kommunikationsnät.

Kommande kurser

RSS
2018-06-25
Terminering fiber 1-dag - Varberg
2018-09-04
Terminering fiber 1-dag - Varberg
2018-09-06
Robust fiber utbildningsbevis 1-dag - Varberg
2018-09-11
Robust fiber utbildningsbevis 1-dag - Malmö
2018-09-13
Robust fiber preparandkurs - personcertifikat anläggning 2-dagar
2018-09-17
Grundkurs Fiber 5-dagars - Varberg
2018-09-25
Robust fiber utbildningsbevis 1-dag - Kalmar
Dagens ord: ODF
Kopplingspanel för fiber som monteras i fiberstationer.