Utbildningar

Praktiska och teoretiska utbildningar inom fiberoptik, både för de som är nya i branschen och de som har längre erfarenhet.

I Varberg har vi ett utbildningscentra med några mät-, skarv- och blås­anläggningar. Dessa anläggningar är uppbyggda på ett sådant sätt att de liknar arbetsplatserna teknikerna har ute i det dagliga arbetet. 

Vi anser det är viktigt att våra kursdeltagare ska känna igen sig i sitt dagliga arbete, så att de kan implementera kunskapen de får med sig efter våra utbildningar.

Kursfolder

Ladda ner vår folder här.

OPTO Fiberutbildning för nybörjare

Varighet: 5 dagar

 • Teori; Kabeltyper, användningsområden, installationssätt
 • Svetsning av lösfiber och ribbon (fiberband)
 • Skarvning i TS-box & ODF
 • Midspann
 • Teori: Mätning OTDR & effektmätning
 • Mätning: OTDR-mätning och effektmätning
 • Enklare analys av mätresultat
 • Dokumentation
OPTO FTTH

Varighet: 3 dagar

 • Teori: Kabeltyper, användningsområden, installationssätt
 • Svetsning av kund i CPE/Svetsbox
 • Skarvning av kund i FOS
 • Teoretisk kunskap av blåsning av kund fiber
 • Teori: Effektmätning
 • Mätning: Effektmätning
 • Dokumentation
OPTO MÄTKURS

Varighet: 2 dagar

 • Teori: Genomgång av fiberoptisk teori, mätteori
 • OTDR-mätning
 • dB-mätning
 • Fault-Laser
 • Mätning på trafikerad fiber
 • Felsökning
OPTO TERMINERING FIBER

Varighet: 1 dag

 • Utbildningsbevis terminering(vit) vänder sig till personer som jobbar i operatörers noder och siter med att koppla in och patcha fiberkabel.
 • I vissa fall är utbildningsbeviset ett krav för att få utföra arbete hos operatörer och stadsnät.
 • Utbildningen avslutas med ett prov.

 

OPTO INFÖR certifiering

Varighet: 2 dagar

 • Teori: Kabeltyper, användningsområden, installationssätt
 • Svetsning av lösfiber och ribbon (fiberband)
 • Skarvning i TS-box och ODF
 • Midspann
 • Teori: Mätning OTDR och effektmätning
 • Mätning: OTDR-mätning och effektmätning
ROBUST FIBER PREPANDKURS - PERSONCERTIFIKAT

Varighet: 2 dagar

 • Att inneha ett Personcertifikat (svart) innebär att du har hög kunskap och kompetens inom ditt området. Certifikat för anläggning fokuserar på förläggning av
  fiberinfrastruktur, kanalisation, site och noder för fiber.
 • För projektledare, arbetsledare, beställare, projektörer m.f.
 • Utbildningen avslutas med ett prov. 

RFPCA

 

ROBUST FIBER UTBILDNINGSBEVIS

Varighet: 1 dagar

 • Utbildningsbevis anläggning(vit) ger en grundläggande kunskap om hur kanalisation för fiberkabel ska anläggas.
 • För installatörer, maskinister, tekniker i fält.
 • Utbildningen avslutas med ett prov.

Robust Fiber